CQFS, Close Quarter Fighting System

Wat is CQFS en wat niet?

  • CQFS is geen martial art noch een zelfverdedigingssport.
  • CQFS is een uniek systeem voor mentale en fysieke weerbaarheid dat gebaseerd is op een realistisch concept, gestaafd door bio-mechanische principes en biedt een verbinding tussen het limbisch brein en je cortex.
  • CQFS is geschikt voor zowel de particuliere als ook de professionele markt (politie, leger, douane, security).
  • CQFS maakt gebruik van natuurlijke reacties en bewegingen die niet aangeleerd hoeven te worden, maar voortkomen uit een schrikreactie (reflex).
  • CQFS benadrukt niet alleen de fysieke kant van realistische zelfverdediging maar ook de psychologische kant om zodoende je weerbaarheid te verhogen zodat je iedere situatie het hoofd kunt bieden en jezelf en jouw naasten kunt beschermen.
  • CQFS is geschikt voor mannen en vrouwen boven de 12 jaar met de juiste instelling om zodoende te leren reageren op bedreigende situaties zoals beroving, home jacking,car jacking, verbale agressie etc.
  • CQFS Kids is ook geschikt voor kinderen dankzij het speciale kinderprogramma
  • CQFS is niet als stijl ontworpen.

CQFS voor mannen en vrouwen

Het aanleren van intelligente oplossingen op agressieve confrontaties, door een programma aan te bieden dat de psychologische fases naadloos verbindt met de praktische modules.

Gebaseerd op natuurlijke reflexen

Steeds meer mensen lijken zich niet echt veilig te voelen op straat of hun werk en leven af en toe in angst. Angst bestaat uit 2 componenten:

  • Biologische angst
  • Psychologische angst

Biologische angst

Angst triggert het zogenaamde ‘vechten of vluchten’ syndroom. Deze primaire reactie is onbruikbaar op het moment dat een fysieke confrontatie zich aandient en zal je kans om heelhuids weg te komen in de weg staan.

De adrenaline die dan vrij komt is een ideale brandstof voor succes. Het is je mentale instelling die uiteindelijk uitmaakt welke actie je onderneemt. Door de primaire reacties te training door middel van CQFS, worden deze een automatische response. Je kans op winnen en soms zelfs overleven wordt daardoor aanzienlijk vergroot.

Psychologische angst

Psychologische angst is een emotionele staat, en daar je emoties gecreëerd zijn door je gedachten, kun je leren deze te beheersen.

Daarom verweven wij in CQFS, tijdens de praktische trainingen, tegelijkertijd het mentale met het fysieke om zodoende je gedachtengang een voortdurend fundament te laten vormen voor het zien van oplossingen als het moeilijk lijkt.