CQFS Inschrijfformulier

Voor 2 personen ingeschreven op het zelfde adres

[x] Abonnementen worden aangegaan voor 12 maanden aaneengesloten maanden en zijn daarna conform de "wet van dam" per maand opzegbaar.
[x] Betalingen zijn per vooruitbetaling voorafgaande aan de gekozen periode.
[x] Opzegging (nadat stilzwijgend is verlengd na 12 maanden) vind plaats tegen het einde van de maand met inachtname van 1 maand opzegtermijn. Als voorbeeld: opzeggen op 2 juni wil zeggen laatste dag abonnement is 31 juli.
[x] Het inschrijfgeld bedraagt €35 ( dit is incl T shirt )
[x] Door acceptatie gaat u Akkoord met een jaarlijkse bijdrage van €35 aan CQFS Nederland BV als administratie bijdrage aan de organisatie M.B.T het lidmaatschap.
[x] Genoemde bedragen zijn inclusief BTW